تجربیات برتر دبیر فیزیک

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر فیزیک به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۳  صفحه توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در رابطه با ابتکارات فردی و حرفه ای و تجربیات منطبق با آیین نامه ها (ارزشیابی های آغازین ، تکوینی و پایانی است ) می باشد. مطلب فوق در واقع تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معلم فیزیک منطبق با آیین نامه ها می باشد .آنچه در  تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر فیزیک مشاهده می کنیم به قرار زیر است.

عنوان طرح و ابتکار در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

مقدمه کوتاه در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

بیان مسئله و وضعیت موجود در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

تشریح مشکل در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

طرح/ابتکار به کار گرفته شده و ویژگی های آن در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

چگونگی اجرا و نتایج حاصله در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

پیشنهادات در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

نتیجه گیری در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

راهکارها در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

منابع و ماخذ در رابطه با خلاقیت در پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

راهکارهایی که در تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر فیزیک به آنها دست یافتیم :

۱)       باید جایگاه فیزیک در دروس دوره متوسطه مشخص و معین شود.

۲)       ساعات تدریس فیزیک با موضوعات مطرح شده سازگاری ندارد و به جای پرداختن به مغز به پوسته ای می رسیم غیر جذاب، مشکل و غیر قابل فهم . باید ساعات تدریس فیزیک افزایش یابد.

۳)       باید همکاران فرصت کنند مطالب را همراه با آزمایش آموزش دهند و باید فرصت کافی برای درک مطالب بوجود آید.

۴)       باید دوره های ضمن خدمت به طور مداوم و مستمر برگزار شود، پیشنهاد می شود که کلینیک دائمی برای پاسخ گویی به سوالات دبیران در ادارات کل وجود داشته باشد.

۵)       دوره های ضمن خدمت باید روی روش آموزش فیزیک تأکید کند نه صرفا آموزش فیزیک.

برای دانلود تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر فیزیک از این قسمت اقدام کنید.

1 Mar 2018