اقدام پژوهی

اقدام پژوهی

اقدام پژوهی معلم ششم مقطع دبستان چگونه توانستم مهارت های لازم برای فراهم ساختن محیطی مناسب و شوق انگیز برای آموزش و یادگیری را به دست آورم در قالب ورد اقدام پژوهی معلم ششم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم مهارت های لازم برای فراهم ساختن م…
اقدام پژوهی معلم سوم مقطع دبستان

اقدام پژوهی معلم سوم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم مشکل دزدی دانش آموزم را از وسایل همکلاسی ها به علت اعتیادش برطرف نمایم

اقدام پژوهی معلم سوم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم مشکل دزدی دانش آموزم را از وسایل همکلاسی ها به علت اعتیادش برطرف نمایم در قالب ورد اقدام پژوهی معلم سوم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم مشکل دزدی دانش آموزم را از وسایل همکلاسی ها به …
اقدام پژوهی معلم پایه دوم مقطع دبستان

اقدام پژوهی معلم پایه دوم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم مشکل حواسپرتی دانش آموزم آیناز را در پایه دوم برطرف سازم

اقدام پژوهی معلم پایه دوم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم مشکل حواسپرتی دانش آموزم آیناز را در پایه دوم برطرف سازم در قالب ورد قابل ویرایش اقدام پژوهی معلم پایه دوم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم مشکل حواسپرتی دانش آموزم آیناز را در پا…
اقدام پژوهی معلم چهارم دوره دبستان

اقدام پژوهی معلم چهارم دوره دبستان با موضوع چگونه توانستم مشکل افسردگی دانش آموزم را برطرف نمایم

اقدام پژوهی معلم چهارم دوره دبستان با موضوع چگونه توانستم مشکل افسردگی دانش آموزم را برطرف نمایم در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی معلم چهارم دوره دبستان با موضوع چگونه توانستم مشکل افسردگی دانش آموزم را برطرف نمایم بانک فایل پژوهشی معلم…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی درس ریاضی پنجم

اقدام پژوهی درس ریاضی پنجم با موضوع چگونه توانستم مبحث تبدیل مقیاس های ریاضی پایه پنجم را به دانش آموزانم بیاموزم

اقدام پژوهی درس ریاضی پنجم با موضوع چگونه توانستم مبحث تبدیل مقیاس های ریاضی پایه پنجم را به دانش آموزانم بیاموزم دقیق و کامل در قالب ورد اقدام پژوهی درس ریاضی پنجم با موضوع چگونه توانستم مبحث تبدیل مقیاس های ریاضی پایه پنجم را به دانش آموز…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی معلم پنجم دوره دبستان

اقدام پژوهی معلمان

اقدام پژوهی معلم پنجم دوره دبستان با موضوع چگونه توانستم لرزش صدا ولرزش دست دانش آموزم را در حین پاسخ دادن به درس های شفاهی وکتبی کاهش دهم در قالب ورد اقدام پژوهی معلم پنجم دوره دبستان با موضوع چگونه توانستم لرزش صدا ولرزش دست  دانش آموزم را…
اقدام پژوهی آموزگار سوم مقطع دبستان
اقدام پژوهی آموزگار سوم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم سیره اخلاقی پیامبر(ص) را به صورت کاربردی و با زبان ساده و کودکانه در دانش آموزان سوم دبستان نهادینه کنم
اقدام پژوهی آموزگار سوم مقطع دبستان چگونه توانستم سیره اخلاقی پیامبر را به صورت کاربردی و با زبان ساده در دانش آموزان سوم دبستان نهادینه کنم در قالب ورد اقدام پژوهی آموزگار سوم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم سیره اخلاقی پیامبر(ص) را به صورت کا…
اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم ابتدایی

اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم ابتدایی با موضوع چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاس چهارم آموزش دهم

اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم ابتدایی با موضوع چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به دانش آموزان کلاس چهارم آموزش دهم در قالب ورد اقدام پژوهی آموزگار پایه چهارم ابتدایی با موضوع چگونه توانستم ساختار بدن انسان را با کمک ماکت به …
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی معلم انشا ابتدایی

اقدام پژوهی معلم انشا ابتدایی با موضوع چگونه توانستم زنگ انشاء را برای دانش آموزانم جذاب کنم

اقدام پژوهی معلم انشا ابتدایی با موضوع چگونه توانستم زنگ انشاء را برای دانش آموزانم جذاب کنم دقیق و کامل در قالب ورد و قبل ویرایش اقدام پژوهی معلم انشا ابتدایی با موضوع چگونه توانستم زنگ  انشاء را برای دانش آموزانم  جذاب کنم بانک فایل پژوهشی…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی مسئولیت پذیری

اقدام پژوهی مسئولیت پذیری با موضوع چگونه توانستم روحیه مسئولیت پذیری را در دانش آموزان کلاس .... تقویت کنم

اقدام پژوهی مسئولیت پذیری با موضوع چگونه توانستم روحیه مسئولیت پذیری را در دانش آموزان کلاس .... تقویت کنم در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی مسئولیت پذیری با موضوع چگونه توانستم روحیه مسئولیت پذیری را در دانش آموزان کلاس .... تقویت کنم بانک…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی معلم پایه پنجم مقطع دبستان

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم روحیه پرسشگری را در دانش آموزان پایه پنجم توسعه و تقویت نموده و سطح علمی آنها را بالا ببرم

اقدام پژوهی معلم پایه پنجم مقطع دبستان چگونه توانستم روحیه پرسشگری را در دانش آموزان پایه پنجم توسعه و تقویت نموده و سطح علمی آنها را بالا ببرم در قالب ورد اقدام پژوهی معلم پایه پنجم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم روحیه پرسشگری را در دا…
اقدام پژوهی آموزگار مدارس مقطع ابتدایی

اقدام پژوهی مقطع ابتدایی

اقدام پژوهی آموزگار مدارس مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم روابط اجتماعی مثبت را در دانش آموزانم افزایش دهم در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی آموزگار مدارس مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم روابط اجتماعی  مثبت را در دانش آموزانم افزایش دهم بانک فا…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی برای آموزگاران مقطع ابتدایی

اقدام پژوهی برای آموزگاران مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم رها را به محیط کلاس علاقمند کنم

اقدام پژوهی برای آموزگاران مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم رها را به محیط کلاس علاقمند کنم دقیق و کامل در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی برای آموزگاران مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم رها را به محیط کلاس علاقمند کنم بانک فایل پژوهشی مع…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی دبیران ادبیات هفتم راهنمایی

اقدام پژوهی دبیران ادبیات هفتم راهنمایی

اقدام پژوهی دبیران ادبیات هفتم راهنمایی با موضوع چگونه توانستم رفتار های گستاخانه فایزه دانش آموز کلاس هفتم را اصلاح کنم در قالب ورد اقدام پژوهی دبیران ادبیات هفتم راهنمایی با موضوع چگونه توانستم رفتار های گستاخانه فایزه دانش آموز کلاس هفتم  را  اصلاح …
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی معلم کلاس پنجم مقطع دبستان

اقدام پژوهی معلم کلاس پنجم مقطع دبستان

اقدام پژوهی معلم کلاس پنجم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم رغبت وانگیزه خواندن نماز ودینداری را در دانش آموزان افزایش دهم در قالب ورد اقدام پژوهی معلم کلاس پنجم مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم رغبت وانگیزه خواندن نماز ودینداری را در د…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی آموزگار کلاس چهارم دبستان

اقدام پژوهی آموزگار کلاس چهارم دبستان

اقدام پژوهی آموزگار کلاس چهارم دبستان با موضوع چگونه توانستم راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان را پیدا کنم در قالب ورد اقدام پژوهی آموزگار کلاس چهارم دبستان با موضوع چگونه توانستم راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان را پیدا …
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی دبیر دینی هفتم راهنمایی

اقدام پژوهی دبیر دینی هفتم راهنمایی

اقدام پژوهی دبیر دینی هفتم راهنمایی راهکارهای ایجاد علاقه و جذب دانش آموزان پایه هفتم به مشارکت فعال در حفظ و یادگیری حکمت هایی از نهج البلاغه در قالب ورد اقدام پژوهی دبیر دینی هفتم راهنمایی با موضوع راهکارهای ایجاد علاقه و جذب دانش آموزان پا…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی دبیران زبان انگلیسی دبیرستان

اقدام پژوهی دبیران زبان انگلیسی دبیرستان

اقدام پژوهی دبیران زبان انگلیسی دبیرستان با موضوع چگونه توانستم دلایل افت تحصیلی در درس زبان انگلیسی پایه دهم را بررسی کنم در قالب ورد اقدام پژوهی دبیران زبان انگلیسی دبیرستان با موضوع چگونه توانستم دلایل افت تحصیلی در درس زبان انگلیسی پایه دهم را بررسی ک…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی دبیران درس تاریخ

اقدام پژوهی دبیران درس تاریخ

اقدام پژوهی دبیران درس تاریخ با موضوع چگونه توانستم درس تاریخ را برای دانش آموزان جذاب تر کنم نمونه ای دقیق و کامل در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی دبیران درس تاریخ با موضوع چگونه توانستم درس تاریخ را برای دانش آموزان جذاب تر کنم بانک فایل پژوهشی معلمان ت…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی هنرآموز رشته حسابداری

اقدام پژوهی هنرآموز رشته حسابداری با موضوع چگونه توانستم در هنرجویم زهرا اصلاحات رفتاری و درسی ایجاد نمایم

اقدام پژوهی هنرآموز رشته حسابداری با موضوع چگونه توانستم در هنرجویم زهرا اصلاحات رفتاری و درسی ایجاد نمایم در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی هنرآموز رشته حسابداری با موضوع چگونه توانستم در هنرجویم زهرا اصلاحات رفتاری و درسی ایجاد نمایم بانک فایل…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی معاونین آموزشی

اقدام پژوهی معاونین آموزشی

اقدام پژوهی معاونین آموزشی با موضوع چگونه توانستم در سمت معاون آموزشی استرس همکاران را هنگام کار کاهش دهم در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی معاونین آموزشی با موضوع چگونه توانستم در سمت معاون آموزشی استرس همکاران را هنگام کار کاهش دهم بانک فای…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی دبیران ادبیات دبیرستان

اقدام پژوهی دبیران ادبیات

اقدام پژوهی دبیران ادبیات دبیرستان با موضوع چگونه توانستم در درس ادبیات دانش آموزان بسیار ضعیف را وادار به پیشرفت کنم دقیق و کامل در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی دبیران ادبیات دبیرستان با موضوع چگونه توانستم در درس ادبیات دانش آموزان…
0 دیدگاه
/
نمونه اقدام پژوهی ایجاد انگیزه

نمونه اقدام پژوهی ایجاد انگیزه با موضوع چگونه توانستم در بین دانش آموزانم ایجاد انگیزه نمایم

نمونه اقدام پژوهی ایجاد انگیزه با موضوع چگونه توانستم در بین دانش آموزانم ایجاد انگیزه نمایم دقیق و کامل در قالب ورد و قابل ویرایش نمونه اقدام پژوهی ایجاد انگیزه با موضوع چگونه توانستم در بین دانش آموزانم ایجاد انگیزه نمایم بانک فایل پژوهشی معل…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی آموزگار مدارس ابتدایی

اقدام پژوهی آموزگار مدارس ابتدایی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم را که به وسیله دیگران دستبرد میزد(دزدی) راهنمایی کنم

اقدام پژوهی آموزگار مدارس ابتدایی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم را که به وسیله دیگران دستبرد میزد(دزدی) راهنمایی کنم در قالب ورد اقدام پژوهی آموزگار مدارس ابتدایی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم را که به وسیله دیگران دستبرد میزد(دزدی) راهنمایی ک…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی دیکته نویسی ابتدایی

اقدام پژوهی دیکته نویسی ابتدایی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم را به درس املا و انشا علاقمند سازم

اقدام پژوهی دیکته نویسی ابتدایی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم را به درس املا و انشا علاقمند سازم در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی دیکته نویسی ابتدایی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم را به درس املا و انشا علاقمند سازم بانک فای…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی معاون آموزشی دبیرستان

اقدام پژوهی معاون آموزشی دبیرستان با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به تفکر قبل از انجام کارهایشان ترغیب کنم

اقدام پژوهی معاون آموزشی دبیرستان با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به تفکر قبل از انجام کارهایشان ترغیب کنم در قالب ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی معاون آموزشی دبیرستان با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به تفکر قبل از انجام کارها…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان

اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان

اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده از کالاهای داخلی (لوازم التحریر ایرانی )ترغیب کنم در قالب ورد وقابل ویرایش اقدام پژوهی معاون اجرایی دبستان با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده از ک…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی معاون عمومی راهنمایی

اقدام پژوهی معاون عمومی راهنمایی

اقدام پژوهی معاون عمومی راهنمایی با موضوع مقاوم سازی دانش آموزان دوره متوسطه اول نسبت به آسیب های اجتماعی (مانند ایدز و اعتیاد) ازراه آگاهی بخشی در قالب ورد اقدام پژوهی معاون عمومی راهنمایی با موضوع مقاوم سازی دانش آموزان دوره متوسطه اول نس…
0 دیدگاه
/
اقدام پژوهی مربی بهداشت مقطع ابتدایی
اقدام پزوهی مربی بهداشت مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت دهان و دندان و مسواک زدن ترغیب نمایم
اقدام پژوهی مربی بهداشت مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت دهان و دندان و مسواک زدن ترغیب نمایم در قالب ورد اقدام پژوهی مربی بهداشت مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به رعایت بهداشت دهان و دندان …